Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-

Of ter gelegenheid dier ontwapening, of immers ten zeiven dage, te Arnhem niet aan verfchcidene huizen de glazen ingellagcn, en veele Inwoonders ten deele of geheel geplunderd zyn?

5-

Of destyds, niet in Arnhem onder anderen Guarnifoen hieldt het Regiment Infanterie, toen den naam van Sommerlatte dragende? 6.

Of Get. niet gekend heeft den Major Zorreth, by dat Regiment ftaande ?

7-

Of gezegde Zorreth niet, vódr dat de ontwapening van Arnhems Burgery plaats had, op een voordemiddag by Get. op Rhederoort is gekomen?

8.

Of Zorreth als toen daar gekomen is op verzoek van Get.? 9-

Zoo neen, of Get. ook bewust is, dat Zorreth van iemand anders last heeft gehad om by Geu op Rhederoort te komen?

iq.

Welke de reden van de komst van Zorreth by Get. is geweest? ii.

Of Zorreth tegens Get. ook eenige melding heeft gemaakt van een lyst der te Zutphen plaats gehad

Antw.

Van hooren zeggen, dewyl Get. uit de Stad was op dien tyd, maar by retour bewyzen van Plundering gezien door het gezicht van bedveeren, die op de markt lagen.

Ja. Ja-

Hier van rappelleert Get. zich niets, te meer, daar Rhederoort Get. nog niet toebehoorde, en Get. daar niet gelogeerd was.

Neen.

Get. weet niét* van dezen last,

Get. is daar van niets bewust.

Get, herinnert zich hier van niets uit of indirect.

heb-

Sluiten