Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ *« ]

Dat gedurende dit discours de Soldaten', welke den Major Zorreth adfifteerden , de glazen van Deponente aan den kant van den groten Oort mede willende inflaan, dit door gem. Zorreth is verboden.

Dat het Deponente niet bewust is, dat Soldaten by haar op het afgeven van geweren hebben aangedrongen, als mede niet dat de fchildwacht, welke voor haar huis geftaan heeft , door den Major Zorreth is bezorgd , als hebbende haar broeder zich daar na by de Magiftraat geaddresfeerd.

En verklaarde Compet. wyders omtrent het gepasfeerde van dien dag ten haren huize, fpecial met relatie tot den Major Zorreth,niets verders te weten of te kunnen verklaren.

Waar mede Deponente hare depofitien eindigende, heeft zy na voorlëzinge by hare andwoorden geperfifteerr, en de waarheid daar van met folemnelen Ede bevestigd.-

Actum Doreweerd den 2 Juny 1795, Oircond myne bezegeling en ondertekening.

Jan Gaymans, Junior. Provis. Rigter.

No. o'.

Comparuit Hendrik Geendèrotz, verklaarendé, dat des tyds Wachtbode van het Rhynftraatfche Vaandel zynde, op den bekenden Plunderdag den 29 Juny 1787, door een Stads Bode ordre gekregen had, om met de Stads karren rond te gaan, om de geweeren van de burgers optehaalen.

Dat echter zulks niet verkiezende te doen, uitgegaan was naar het Stadhuis, om nadere ordres te hooren.

Dat hy vervolgens op het Stadhuis komende, gehoord en gezien had, dat de Major Zorreth van de trap, die naar de Raadkamer gaat, al

C 3 vloer

Sluiten