Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4 3

ISttten^Zd ^ gCen fP0Cd Semaakt WWd' hy WCten Z0U' ™ SraHh;,;de„INKaj0IZ0iTethV,nadat de geweeren afgehaald waren en aan het hand IJ ^ï'', hCm C°mpt' neffens den H°Praa» van Kesteren de zoude.g S Cn SeZegtï ** 2ich nu voom aUes wel fcWkkïï

Juravit folemniter coram A. van Kesteren en F. H. Raeber, Wethouders, den o Juny, i79j.

No. ii.

het^ b^da^^^f^' - SS* ™ een geweer, Nywnheim van Dord "^"W™. «M hei huis m den Heer va,!

den 6 Aug. 1795. Coram van Kesteren en Schoonman, Cosf.

.No. 13.

Sluiten