Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

VRYIIEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP. Meede-Burgers/

No. 13.

Ten eevolee van UL. verzoek, vervat by misfive van den 30 Juny

1-1 zendenwv hier nevens de depofitien van Hendrik Bras Boode by \: PrÓvïncLil Collegie van Politie, Finantic en Algemeen Welzyn in Gelderiand!ten einde daar van door UL. 't nodige gebruik kan wor-

deEnSehieikC"meede eindigende, beveelen vvy UL. in de befcherming Godcs.

Gefchreven te Arnhem, den 9 W Het Eerfte Jaar der BataaiTchc Vryheid.

Heil en Broederfchap!

UL. goede vrienden Die Raeden in den Hove van Juftitie in Gelderland. Uit last van dezelve. C. G. Hultman.

Compareerde Hendrik Brus, Boode by 't Provinciaal Collegie van 1 0litie Xanie en algemeen Welzyn in Gelderland, voor den Burger Richter Eco Scheltinga, en heeft op nevensftaande Vraagarticulen gedeponeerd als volgt.

Sluiten