Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C z6 )

a Art' l' r Antir. Gers. ouderdom en of geciteerd Getuige zegt 64 Jaaren oud en

behoorlyk geciteerd te zyn. 2. , J

Is Getuige alhier in de Stad ge- Ja.

weest in het Jaar 1787, wanneer

door de Militairen geplunderd wierd ?

3.

I leeft Getuige toen gekend éénen Ja.

Major Zorreth?

: 4-

Heeft Get. dien Major Zorreth Get. zegt ja., op dien dag aangefprooken, én verzogt het huis van den Zilverfmit Evers, die toen in Engeland was, te willen verfchoonen?

5- .

Was zulks by gelegenheid, dat Get. zegt ja, dat 't geld aan haai zich-reeds eenige Soldaten voor de toegefmeeten wierd , om ze weg^e deur van den Zilverfmit Evers be- kryleo. ronden, die in huis wilden indrin- & : gen, en aan wien de vrouw van Evers geld uit het venfter toefmeet?

6.

Heeft Zorreth hem daar op met Dat zulks alzoo gepasfèerd fsr een zwaare vloek geantwoord: die en dat de Major Zorreth is heeawat verdiend, moet ook wat heb- gegaan> zonder zulks den Soldaten? bm% te beletten, of hun iets te zeggen.

7.

Of 'er des tyds werkelyk aan 't Toen niet, maar naderhand, huis van den Zilverfmit Evers Is geplunderd ?

0 Ka

Sluiten