Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

Na dat de depofitien aan Getuigen düidelyk waren voorgeleezen, heeft hy dezelve met folemneelen Eede tot God Almachtig bevestigd.

Actum t' Arnhem den 9 July 1795. Het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Quod testor C. G. Hulman.

No. 14. -

Den aa Juny 1795.

Comparuit R. Rikfen, van competenten ouderdom en 'ter inftantie van Richter en Wethouders geciteerd, verkkarende:

Dat in het Jaar 1787 heeft gewoond in de Bakkerftraat naast den Burger H. W. Brouwer.

Dat op den 29 Juny van dat Jaar met zyn huisgezin is gevlugd geweest na een hof op het Wcerdje.

Dat 'savonds is te huis gekomen, en een fchildwacht voor zyn deur vondt.

Dat daar voor den Major Zorreth bedankt heeft, en dat die hem geantwoord hadt, ja gy hebt my ook al dikwyls^tegens het lyf gelopen.

Dat Zorreth dien avond, of den volgenden dag, by zyn buurman Alphers geweest is, en uitkomende, tegens een tambour, die de taptoe floeg, gezegd heeft, gy moet Wilhelmus flaan.

Na prselecture perfistk

by handtasting.

No. 15.

Den 22 Juny 1795.

Comparuit Gerrit van Wesfem, oud 23 Jaaren, en ter inffontie varr Richter en Wethouders geciteerd, verkkarende:

D 2 Da!

Sluiten