Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

zoo veel molestie aan zyn huis geleden had op den dag van de Plundering. 0

Dat Comparant hem voorts verzocht hebbende, van dit infaam geval met meer tegens hem te fpreken, gem. Major Zorreth hem in fubftaritie toegevoegd hadt:

Het fpyt my, had gy dien avond niet zo brusque geweest* het zou met gebeurd zyn,,

Juravit folemniter coram G, W. van Zuilen van Nyvek Richter, A. van Kesteren en

F. H. Raeber Cosf.

den 30 May 1795.

No. 19.

Comparuit Gerrit Jan van Dalfem, van competenten ouderdom en behoorlyk geciteerd tot het geren van kondfchap der Waarheid en verklaarde: ' ^

Dat op den 29 Juny 1787, den bekenden Plunderdag, gezien had, dat,terwylde Major Zorreth met een troep Soldaten voor het huis van den Geweermaker Henne ftond, en door de Soldaten aan dat huis geplunderd werd, 6

De Major Zorreth in huis gegaan was, en «enige klingen uit eene

kast

Sluiten