Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 3* ]

Waarop Zorreth repliceerde, daar voor zyt gy een Patriot.

Dat Zorreth hem vervolgends by Brcndeke op de agterkamcr heeft laten komen, en hem te rug gegeven een dulbeld geweer, een enkcld afdraaijers geweer, en een, twee a drie klingen.

Dat Zorreth hem toen een gefchreven briefje heeft vertoond, en gezegd, dat hy dit tekenen moest, het geen Compt. gedaan heeft, dog hy rappelleert zig niet wat de inhoud was.

v. Perfistit na prjelecture et juravit

folemniter coram

Zuilen van Nieveld Jud.

van Kesteren en

Raeber Cosfi.

No. 21.

t.

Hoe getuig's naam?

Of getuige ten tyde van de Plundering in den Jaare 1787 aan het huis van den Burger J. H. Kniest, van tyd tot tyd, des nagts gekomen is om deszelfs vrouw optepasfen? 3-

Zyn niet des tyds aan het huis, toen door den Burger Kniest bewoond wordende, glazen ingeflagen?

4-

Zyn niet toen in het huis van denzelven Burger Kniest gewapende Soldaten ingedrongen?

Antw.

Cornelia van Dyk , Huisvrouw van H. van Weel.

Ja-

Ja, zoo wel als by haar zclven, dés tyds in het naastilaande huisje woonende.

Dat zulks wel niet gezien had, doch dat echter, met haare fchoolkinderen in haar huis zynde, zy by den Burger J. H. Kniest de glazen had hooren inflaan.

En

Sluiten