Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

4-

Of get. gekena heeft den Major by 't Regiment van Sommerlatte, destyds te Arnhem Guarnifoen houdende, Zorreth genaamt? 5-

Of get. fpeciaal op den 29 Juny des gez. Jaars 1787, toen verfcheide Burgers en Ingezetenen aldaar van de militairen veele geweldadigheden geleden hebben, in die Stad is geweest?

6.

Of get. ten gez. dage heeft gezien, dat eenige Soldaten aan het huis van den Burger Hopman W. Beumer in de Oeverftraat de glaazen hebben ingeflagen?

7-

Als mede dat dezelve uit dat huis een Burger Vaandel gehaalt en verfcheurt hebben?

8.

Of de Major Zorreth by het plegen dier wandaden is prefent geweest?

9-

Zo ja, hoe hy zich daar by heeft gedragen?

10.

Of get. ook andere Officieren

Antw.

Ja-

Ja.

Get. zegt, ja, en wel na dat zy het huis van den Koopman Merkelbach een weinig meer naar de poort gelegen, gedeelteïyk geplunderd hadden.

Ja-

Get. zegt, dat de Major Zorreth daar by aanvanglyk niet is tegenwoordig geweest, doch , terwyl I men bezig was met het Vaandel te verfcheuren, van den kant van den kleinen Oord is komen toefchicten.

Get. zegt, dat de Major Zorreth den voordgang der geweldadigheden aan dat huis gefluit en de Soldaaten genoodzaakt heeft zich van daar te verwyderen.

Getuige zegt r kan zich hier omdaar

Sluiten