Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4i- )

daar by gezien, en hun gedrag opgemerkt heeft?

11.

Welke geweldadigheden getuige aan andere huizen , meer naar de Rhynpoort toe, heeft zien plegen?

IC.

Hoe de Major Zorreth of andere Officieren zich daar by hebben gedragen?

13.

Wat Get. gezien heeft van het voorgevallene aan het huis van den Burger Luitenant Kniest, en fpeciaal omtrent het daar gevonden Vaandel?

trent niets bepaaldelyks hennnaren.

Antw.

Get. zegt, na dat de geweldenaars het huis van den Hopman Beümer verlaten hadden, zyn zy naar het huis van den Koopman Merkelbach, niet verre van daar, te rug gekeerd, en hebben het zelve verder geheel uitgeplunderd, zonder dat de Major Zorreth zich moeite gegeeven heeft om zulks te verhinderen , zynde hy integendeel terftond van het huis van den Hopman Beniner te rug gekeerd. •— Voords zyn door hun de glazen by des Gets. Vader, als ook regt daar tegen over by den Slager Hendrik Hendriks, ingeflaagen.

Get. refereert zich aan het voorige Art.

Get. zegt, toen na het plunderen van eenige huizen, en na het ontmoeten van krachtdaadigen tegenftand ten huize van den Burger Adjudant Ter Hoeven, de Soldaaten door de alarmtrom ter wapen geroepen waren, is Zorreth met eene Compagnie naar het huis van den Burger Luitenant Kniest gemarcheerd, alwaar halte gecommandeerd zynde, vielen de Soldaaten terftond aan het inflaan der glazen en aan het plunderen van het p huis,

Sluiten