Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4> )

.: i4.

Welke perfoonen, daar aan p'ligtiz ' ■ veest, aan. Get. bekend zyn?

' r5- .

Wat Get. gezien heeft van de plundering by den Geweermaker Henne?

16.

Hoe de Major Zorreth zich daar by gedragen heeft?

luis, terwyl de Major Zorreth of een ander Officier van die Compagnie [dit kan Get. niet vastelyk bepaalen, offchoon het eerfte hem ajs het vvaarfchynlykfte voorflaat] zich binnen het zelve begeevcn, en een Vaandel door de fchuifraam van eene bovenkamer, aan den hoek van het huis, naar beneden geftooken, en aldaar door een Sergeant aangenoomen is, wordende het zelve vervolgends weggebragt.

Get. zegt, dat hem verder geene perfoonen der medepligtigen , voor zoo veel hy zich kan herinneren, bekend zyn.

Get. zegt: vervolgends heeft de Major Zorreth zich met, zyne onderhebbende manfehappen naar het huis van den Burger Geweermaker Henne bcgeeven, alwaar meede terftond de glazen ingeflagen, en vervolgends binnens huis ichier alles vernield is.

Get. zegt: terwyl de meeste Soldaten hier mede bezig waren, plaarfte de Major Zorreth zich in de deur van het huis, geweeren en klingen van binnen aannemende en die aan eenigen van zyn volk, die nog buiten waren, overreikende, zonder nogthans daar by zorg te dragen dat dezelve niet vervreemd wierden, nademaal verfchciden van

Sluiten