Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 ]

r. X i '■>'■' ■ ;: 5

Te wagen de omftandighedcn door get. opgemerkt ■ by de plundering aan het. huis van den Tabakskoopman Naberman, en het ftukflaan van het houten Tabaksmanncken?

18.

Hoe het gedrag van den Major Zorreth by het een en ander is geweest?

r a ejf

zyne Soldaaten en Onderofficieren nog eenige uuren daarna met meer dan eene kling , by hun gewoon Zydgeweer in de portd'epée geftoo-

keia, geloopen hebben. Ook

is my niet gebleken dat Zorreth zoo-min hier, als aan het huis van den Luitenant Kniest, eenige pooging gedaan heeft, het zy door gebaarden , woorden, of daaden, om de geweldaadighecdcn te fluiten , maar integendeel, zoo ver get. heeft kunnen waarneemen, alles bedaard heeft aangezien.

- Get. zegt: daar na heeft gemelde Zorreth zich begeven naar het huis van den Burger Naberman, alwaar terftond met het inilaan der glaazen een aanvang gemaakt, en vervolgends binnens huis geplunderd is, onder anderen herinnert get. zich dat een houten mannetje , aldaar te vooren voor' het vengfter geftaan hebbende, uit het huis gehaald, op de ftraat gebragt, en aldaar, temidden van eenigeaanfehouwers, door een timmer- of byleman aan ftukken geflaagen is.

Get. zegt, de Major Zorreth ftondt, terwyl de plundering binnens huis gefchiede, met den degen in de hand, by het vernielen van gezegde mannetjen, midden in den kring der aanfehouwers , met bedaardheid mede toeziende, als of

Sluiten