Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

I0-

Wat get. zich meer diergelyke ongeregelthedcn op gem. 29 Juny 1787 te Arnhem gepleegd, nog in het zekere weet te herinneren?

'er iets zeer onvcrfchilligs gebeurde. Omtrent het gedrag van den Major Zorreth by het gebeurde ten huize van den Burger Naberman, meent get. dat onder anderen de vrouw van den Burger W. van der Kamp, als daar naast woonende en ten dien tyde, na zyn onthoud, aan de deur geftaan hebbende, nadere opheldering zal kunnen geeven.

Get. zegt, zich verder voor het tegenswoordige omtrent deeze gebeurtenisfen geene nadere omilandigheeden met genoegzaame zekerheid te kunnen herinneren.

Waarmede deponent zyne dcpofitie eindigende, heeft dezelve met folemneelcn Eede tot God Almagtig verklaard, zyn gedeponeerde, zoo als by ieder Articul ftaat aangetekend, alzo Waar en Waarachtig te zyn.

In waarheids Oirconde, hebben wy Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden, voornoemd, het Zegel dezer Stad hier beneden op doen drukken, en door den Secretaris beteekenen laten, te Nymegen den 5 Juny 1795. Het eerfte Jaar der Bataaflche Vryheid. •

Ter ordonnantie

P. de Haan.

Secretaris.

No. 30,

rmd ?~ . | 50 Ivvrnj ,(3W!3fï -&$.u 't-Xtit* na o%J :sö vd xHirjqS Comparuit Wynand Roelofs, van competenten ouderdom en behoorlek- geciteeft, en heeft verklaard, dat hy Compt. in de Maand Juny 1787, eenige dagen voor de plundering 's avonds tusfehen 10 en 11 op zyn ftoep ftaande,* voorby zyn huis heeft zien pasfeeren een Ruiterpa-

,„ trouil-

Sluiten