Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 I

niets te hebben dan een oud verroest Jagtgcweer, waarop Zorreth antwoordde: kom fimuleer maar niet en geef uw Geweer, dan zal u o-een leed gefchied en; dat 'er verder om het Vaandel en de Ringkraag gevraagd is, welke ook overgegeven zyn; dat deze ontmoeting haar bewogen had, om haar Buurman den Advocaat H. W. van Meurs vermits die .zeer familiaire converfatie met meergem. Zorreth hieldt, te verzoeken aan haar en haare ouders eenige hulp en byftand te verlenen, vermits zy meer onaangenaamheden te gemoet zag.

Dat gemelde H. W. van Meurs daarop in fubftantie ten antwoord gaf: nu gy by my koomt, zal ik u helpen. IVat moet gy hebben ? Schrik niet, heden nagt om twee uuren zullen uwe glazen ingeflagen worden. 't welk juist ook quartier over twee dien nagt gefchied is.

Juravit folemniter coram G. W. van Zuilen van Nyvelt Richter. A. van Kesteren en

F. H. Raeber Wethouders, den 4 Juny 1795.

No. 35.

1 den 22 Juny 1795.

Comparuit de Burgeresfe A. M. ter Hoeven, van cempetenten ouderdom, en ter inftantie van Richter en Wethouders dezer Stad geciteerd, verklaarende:

Dat op den to Juny des Ja->rs 1787, de dag der plundering, tusfehen 4. en 5. uuren gezien heeft, dat de toenmalige Cadet Bisfchop aan haar broeder gevraagd heeft de fjerp en Ringkraag, voorgevende, daar mede het volk, dat over de deur ftond, te zullen ftillen.

Dat

Sluiten