Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 53 )

No. 37-

Comparuit Willem Hendriks , van competenten ouderdom, en behoorlyk geciteerd, dewelke verklaarde:

Dat hy op den 29 Juny 1787, den bekenden plunderdag, geftaan hebbende op de Beek, op de ftraat, tusfehen het huis van den Heer Cremer, en dat van den Heer Viervant,gezien heeft, dat de Major Zorreth uit de Ketclftraat met een troup Soldaten gekomen is op het Land van de Markt, en dat dezelve Major Zorreth zich met gemelde Soldaten geposteerd heeft voor het huis van den Kastelein Limpers.

Dat hy get. voorts gehoord heeft, dat de Major Zorreth met een gewoon Commando: ton, fertig, an, vuur, ordre gegeeven heeft tot fchieten op het huis van gem. Kastelein Limpers.

Dat hetzelve Commando door gem. Major Zorreth vervolgens op zyn minst zesmaal herhaald is.

Dat het vuuren niet door alle de Soldaten op eens gefchied is, maar zoodra een gedeelte, van ongeveer de halffcheid, haare Geweeren afgefchoten had, dat zelve' gedeelte dan zydwaarts afging om op nieuw te laden, en vervolgens weder avanceerde en op nieuw vuur gaf.

Dat get. tevens gezien, had, dat een of meer Soldaten aan het gezegde huis een raam opgefchoven hadden, en door hetzelve eenige Soldaten waren ingeraakt, waarvan 'er een. vervolgens met een flesch in de hand van binnen kwam, en die door het raam naar buiten overgaf, waarop vervolgens de andere door het raam weder uitkwamen, en de Major Zorreth met zyne byhebbende manfehappen weder aftrok.

1 Juravit folemniter coram

G. W. van Zuilen van Nyvelt Richter

A. van Kesteren

pSfcrywtt dmioS -rttjfefff 'jaMf IfrWjftJ11MfUn^X ob<«t «ss «fctto

F. H. Raeber Cosf.

den 30 May 1795. . O 3 No. 38.

Sluiten