Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3 )

Of niet als' Officier volgens den Articalbrief verplicht ware om alte die excesfen tegentegaan'

Of destyds ook gekend had eenen Gerrit Naberman , Tabakskoper in de Vyzelftraat?

Of aan dat huis van Naberman ook glazen ingeflagen of geplunderd waren?

anderen, zoo mannen als vrouwen daarmede bezig gezien had.

Antw. ja , en dat hy zulks ook gedaan had, in zoo verre het hem mogelyk geweest ware, zelfs met gevaar van zyn leven.

Ja, tegen over eenen Amfterd. Schipper woonende, zóo hy meende.

Zulks zegt hy niet te weeten, doch wel was hy achtermiddags laat voor en in dat huis gekomen en had alles daar in confufie gevonden , vooral was het Tabaksmanneken , dat voor het venfter geftaan had, aan ftukken gefmeten. Hy had alleen over ftraat gaande, hier en daar eenige Soldaaten gevonden bezig met ongeregelthcden te bedryven , en dezelve verzocht ora met hem medetegaan. En was vervolgens voor . dit huis gekomen , waar hy veel volk voor het huis gevonden had , bezig met kyken naar het verfmeten Tabaksmanneke» en binnens huis verfcheiden wyven en Soldaten [zynde dit de. eerfte maal geweest dat Ged. in dit huis is geweest] in het voorhuis, die allerlei ongeregeltheden bedreven, welke hy zoo veel moogelyk .ftuitte , hebbende nóg een fchaal uit hunne handen gerukt en in een ton ge.worpen , en voorts vier Soldaten, bezig met Wyn drinken achter ki de keuken, met veel moeite uit het huis gejaagd.

öf

Sluiten