Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

No. 42.

C 60 }

den 26' Augustus 1795.

In judicio erfchenen Elifabeth Ratink Weduwe Fatzoen, en Treeft by haare depofitien, voor een Commisfiiris uit het Hof van Juftitie ter inftantie van Rigtcr en Wethouders afgegeven, geperfisteert.

Vervolgens voorgebragt de Gedet. W. C. Zorreth, zeggende, dat wel waar kan zyn het gedeponeerde van voorgemelde Wed. Fatzoen, in den 74, 75 en jó Artykel haarer* depofitien, dog kan zig zulks niet herinneren.

Weet ook niet, wie met hem aan *t buis van Bekkmg geweest is, noch dat by aan hem een Memorieboek beeft laten zien, waarin ftond, denk aan Bekking, fchoon dit ook wel waar kan zyn.

EERSTE PRELIMINAIR VERHOOR.

Hoe zyn naam zy?

Geboorte plaats?

Religie?

Ouderdom?

Qualiteit?

Hoe lang gediend?

Of ^n 't Jaar 1787 in Arnhem in Guarnizoen gelegen heeft?

Welke charge hy by 't Regt. toen bekleedde?

Of toen "t geheele Regt. hier in Guarnizoen lag?

Of in de Maand van Juny 17-87, toen de Arnhemfche Burgery ont* wapent is, in deze Stad is prsefent geweest?

Willem Christoffel Zorreth. 's Hertogenbosch. Roomsch,

Zeven en vyftig Jaar.

Luit. Coll. by 't Regt. v. Randwylu

Zoo hy meent, 28 Jaar.

Die van Major.

Meent ja, niet weetende, dat *er iets van gedetacheert ware. Ja.

Of

Sluiten