Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 >

No. 41. %,.,u,',,,v jzïïm ifi<>..«f,rf 1~

«»:. fravfej flM^fc r^ fi* " -,nw" 3,*""y:«ïm*«wv

Compareerde voor den Burger Eco Scheitinga, der beiden Rechten Doet., Burger Richter in den Hove van Juftitie" in Gelderland, de Burgeresfe Elifabeth Ratink, Weduwe Fatzoen, Huïshoudfter by'den Burger Richter Doet. Hendrik Schivelberg Bekking, en heeft, ter inftantie van Richter en Wethouders der Stad Arnhem, op navolgende vraagartikelen gedeponeeri, als by ieder van dezclven ftaat uitgedrukt.

Art. 1.

Gets. ouderdom, en of om kondfchap der Waarheid te geven geciteerd is?

2.

Heeft get. reeds in \ Jaar 1787, wanneer in de Stad door de Militairen geplunderd wierd, by den Burger Richter Mr. H. Schivel' erg Bekking, als Huishoudfter, gewoond ?

- ■ 3. ;. tK.(

Is destyds ook aan het huis van gem. Burger Richter Bekking geplundert?

4-

Is dit gefchied op den 29 Juny Tan 't gem. Jaar 1787?

Post mu

v % ; ' -JMth: Yll' 303W

Of één of twee dagen na de plundering aan het huis van den Heer Bekking is gekomen de toenmalige Major Zorreth, en nog een Heer met verzoek om het huis te zien;?

'.■■'■.ytöi iöbwox «unW«J jarf qo

Antw.

Get. zegt 46 Jaaren oud ea be-? hoorlyk geciteerd te zyn.

Get. zegt, zedert 't Jaar 1784, by den Burger Richter Schivelberg Bekking gewoond te hebben.

Get. affirmat.

Get. zëjt Ja.

ha aUa.

Get. afllrmsar.

7%

Sluiten