Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 59 y

Antw.

Get. zegt ja.

Get. affirmeert het gevraagde.

' Of get.' dit geaccordeert heeft? 76.

■ Of zig Zorreth niet verontwaardigd heeft getoond over het voorgevallene en gezegd: had ik het

geweten, ik had het met den degen in de vuist zoeken te 'keeren , ik heb uw Heer voor eenige dagen leer en kennen , en fchoon hy een Patriot is, is hy toch een eerlyk man?- m 99 fan - al ntó bed

77.

Of hy toen niet aan dien Heer, dien hy by zig had, een boek liet zien waarin ftond, denk om Bekking?

7%-

Of get. toen niet zeide: hoe kan dit ? Straks zeide gy 'er niets van te hebben geweten, en nu fchynt het tog dat 'er een plan geweest is%

79-

En of Zorreth dit niet met omwegen beantwoord heeft?

V»"» t •• «••"»«<'« .*« « ««üi • jivi lisai VT5 f*i.'C:ci ara TOOv ?3fft Jt>

Nadat aan get. alle de Vraagartykelen, met het geen door haar daarop is gedeponeert, waren voorgelezen, heeft get. dezelve met folemnelen Eede bekragtigd, binnen Arnhem den 3 July 1795.

Get. affirmat..

Get. affirmat.

Get affirmeert het gevraagde.

Quod testor QVas getekend}'l C. G. Hultman *

H a

=795-

No. 4».

Sluiten