Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 l

huis niet gezeid had, dat hy ordre wilde hebben , of dat hy anders zelf aan 't werk wilde gaan?

Of gedetin. destyds ook gekend had den Burger-Lt. Kniest in de Rhynftraat?

Of gedetin. dien dag van de plundering ook by dat huis geweest ware?

Of niet aan dat huis aangefcheld had en door eene vrouw de deur was opengedaan?

Of niet aan de deur by het opendoen aan die vrouw gezeid had, gy bent geen Orangevrouw, alzoo zy geen Orangelint aan haar lyf bad?

Of niet aan diezelve vrouw naar den Heer van het huis gevraagd

had? , ,

Of niet aan die vrouw gevraagd had naar Geweeren?

Relatio tot het $e prellm. Examen.

Of niet met de meid van Kniest naar boven gegaan was, om Geweeren, die de meid hem daar had aangewezen?

Of niet daar een oud Vaandel had gevonden ea aan de meid ge-

hebben, vooral niet Van zichzelven« fchoon het zyn konde, dat hy gezegt had, dat de Generaal, wyl het zoo lang duurde , zulks d»en wilde , fchoon gedetin. zulks echter niet meer weet.

Antw. ja, gelyk hy zich herinBert, woonde dezelve in een huis, naderhand door een Bakker bewoond.

Gedetineerde zegt , dat hem daarvan wel iets byleide , dat hy zich daarvan alleenlyk duister ieti herinneren konde.

Antw. neen , wetende zelfs destyds niet, wie daar woonde.

Neen. Neen.

Neen, abfoluut niet.

Neen. Neen.

zegt,

Sluiten