Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7* )

fchen was geweest, het zeer wel zyn konde, dat gedetin. toen door liet gedrang een ruit gebroken had, fchoon hy zich echter niets daarvan herinneren konde.

de* 28 May 1795.

perfistit na gedaan recollement

Coram A. van Kesteren

.... ; . ;' . en j l

F. II. Raeber Wethouders.

DERDE PRELIM. EXAMEN.

Art. r.

Of op den 29 Juny 1787 gedetineerde zich ook bevonden heeft voor het huis van Limpers op het Land van de Markt?

2.

Of dan niet aan!'t hoofd van een troep Soldaten voor dat huis gekomen zy?

3-

Of niet met 't gewoon Commando , by het vuuren gebruikelyk, voor. dat huis ordre gegeven had aan de Soldaten, urn op dat huis te vuuren?

4.

. En wel, wat meer is, dat Comipevido ten minften zes maal herhaald? , .

Antw.

Gedetineerde zegt neen en althans geene excesfen aan dat huis tc hebben gezien.

Neen. Neen.

Neen.

Sluiten