Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

5- . .

Of dan op dat huis niet in zyne prcefentié pelottonsgewyze gevuurt is, zoodat, by het ter zyde gaan van zoramigcn , andere Soldaten derzelver plaats vervingen en daarop vuur gaven ?

ó*.

Of dan niet gezien had, dat 'er Soldaaten in het gem. huis ingegaan waren en het huis geplunderd hadden?

7-

Of dan niet gehoord had , dat 'er onaangenaamheden voor dat huis plaats hadden?

8.

Of dan niet met een aantal manfehappen de Ketelftraat af was komen marcheeren. naar het Land vai; de Markt, met éen Geweer hoog in den rechter armin 't voorfte gelid gaande?

9-

En met die troep gegaan is tot voor 't huis van Limpers, en daar gecommandëert: halt l en gezegt tegen, de Soldaten: hïer jongens moeten/ wy wezen 2

Antw..

Neen.

Neen.

Neen, dat wel van achteren gehoord had, dat daar ongeregeldheden hadden plaats gehad en ook nu en dan zelfs had hooren fchieten; dat altyd zyn best gedaan had, om daar hy hoorde fchieten, dat fchieten te beletten,, doch dat zoodanig fchieten met zyn weeten niet in zyne prsefentie op het Land van de Markt gebeurd ware..

Neen..

X«vn;

K

Sluiten