Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

. 10.

En toen, nadat 'er op .het huis gefchoten was, met die troep de Koningftraat ingegaan ?

ti.

Of gedetin. ook bekend zy een huis, waar de Orangeboom uithing, in de Oeverftraat?

12.

Of ook gezien had , dat door Soldaten , na voorafgegaane poogingen om de gefloten deuren open te krygen, de venflers waren Huk -geflagen?

Dat vervolgens eenige Soldaten in dat huis waren ingedrongen en 'er alles hadden ftuk geflagen en geplundert?

14.

Of niet, geduurende «le plundering aan dat huis, daarby was pra>fent geweest?

15-

Of niet dien zelfden namiddag om ftreeks 3 uuren -uit de Kerkftraat, aan 't hoofd van een party Militairen, was komen marcheeren tot voor het huis ran van Kesteren?

16.

Is toen niet op 't huis van van Kesteren gefchoten?

17-

Of gedetin. niet getracht had om de Geweeren, die zy vlak hadden,

Antw.

Neen. ■ Neen.

Ontkent zulks gezien te hebben. Neen.

Zegt, zich zulks niet te kunnen herinneren, fchoon het echter waar zoude kunnen zyn. -

Jööo tov7/«v> «93 wrcr , j>heM sdboov ' ni tam wthsi a/o ai

Neen, voor zoo verre zulks gezien had, abfoluut niet.

Neem

op.

Sluiten