Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76- )

23v

Of gedetin. zich ook herinnerde, dat destyds de Vaandrig of Luit. Aalburg met eenige manfehappen het huis van v. d. Berg de Ziiveriinit bezet had.

24.

Of die Soldaten, die by Aalburg waren, niet destyds op de deur en vengfters geflagen hadden? 25-

Of destyds gedetin. niet tegen de Soldaten voor dat huis gezegd had: wat doe je daar te neuken jongens, maak dat je 'er in komt, zyn 'er dan geen byllieden by het Lattaillon? of diergelyke woorden in fubflantie?

26.

En zyn 'er toen geen byllieden gekomen, die het huis hebben opengehakt?

27.

Of gedetin. by geval buiten by den Raadshr. Brantfen gekomen ware of om 'er 't een of ander te verrichten ?

nair, gewapend gereed te hebben en de zaaken meer geregeld te doen aflopen , doch dat dat discours na de ontwapening zelve hadde plaats gehad, en hy zich niet herinneren kon, of zulks met Sommerlatte of een ander had plaats had.

Ja , dat gelyk hy reeds gezegt had, hy gedetin. destyds nog tegen Aalburg gezegt had: wat hy daar deed, dat 'er immers geen mensch t'huis was.

Ja, dat dit althans wel zoo zyn konde.

Neen.

Gedetm. zegt daarvan niet te weeten, zynde alleenlyk voorbygegaan.

Dat hy door den <2uartiermr. Gen. Bentinck verzocht zynde by Brantfen te gaan, hy daarop naar den Hr. Brantfen gegaan, was doch dat die hem nergens over gefproken had, hebbende die hem gedetin. nog gezegt, dat het toch aartig

was,

Sluiten