Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 78 )

dsnr niemand te huis was, aan den Advocaat H. W. van Meurs gezegd heeft: maak toch dat 'er iemand in dat huis is, om te kunnen antwoorden , als 'er iemand komt.

Dat de Advocaat van Meurs niet by hem is geweest, om te fpreken over het huis van Ter Hoeven, noch beloofd hetzelve voor plundering te zullen bewaaren.

Noch gezegd, dat 'er de glaazen moesten ingeflagen worden.

Dat 'er ook geen questie was, om ongemak aan dat huis toe te brengen.

Dat geen Vaandel uit het huis van Kniest door het fchuifraam aan een Soldaat heeft overgegeven.

Dat geweest is aan 't huis van Henne de Geweermaker.

Dat dat huis reeds geheel 't onderfte boven was, en verfcheide Soldaten 'er in, wanneer hy 'er kwam.

Dat hy meent, dat het volk, dat te vooren by Kniest geweest was, daar gekomen is.

Dat zelfs een karei een Ganzengcweer, waarmede hy dat huis uit kwam, heeft afgenomen, en een ander van een bovenkamertje met de hairen afgefleept.

Dat nooit aan Henne gezegd heeft, dat hy niet gedagt had, dat het zoo erg was, maar dat hy wat moest hebben, want dat hy Henne STtyd had aangezien als een flil mensch.

Dat ook nooit gezegd heeft: daar voor zyt gy een Patriot, want dat hy zulks nooit geweten had.

Dat het waar is , dat hy Henne by zig heeft laten komen, en hem te rug gegeven een dubbeld Geweer, een enkeld Geweer en 2 a 3 klingen, welke hy van andere menfehen met veel moeite had laten opzoeken.

Dat dat de eerfte reis geweest is, dat hy dien Henne fprak.

Dat dat goed en meer ander by hem was gebragt, om dat het volk het zelve niet op het Stadhuis wilde brengen, en men daarom het zel' ve aan zyn huis gebragt had.

Dat Henne daar voor een briefje gegeven heeft.

Dat niet weet hier op het Stadhuis gezien te hebben de Burger-Hoplieden Beumer en van Kesteren.

Dat maar één of twee reizen op order van Verfchuur is op het Stadhuis geweest, om op bet ontwapenen der Burgery aantcdrmgen.

Dat

Sluiten