Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 >

- Dat nooit aan de Magiftraat gezegd heeft, dat indien 'er niet begonnen wierd, hy u-eten zoude, wat hy te doen had; vermits hy alles uit order van Verfchuur deedt, en zo hy zulks al eens mogt gezegd hebben, hy daar door dan gemeend heeft, dat hy rapport aan Verfchuur moest doen.

Dat geene klingen in t huis van Henne uit een kast genomen en aan zyn oppasfer overgegeven heeft; dat 1iy in tegendeel het volk alles uit de handen genomen heeft, .wat mogelyk was.

Dat ook nooit zyn been over het yzere hek van 't huis van Kniest geflagen of een glas ingeflagen heeft; dat welvoorby dat huis is gekoomen, na dat geplunderd was, en in de kamer gezien heeft, doch niets aan ftukken geflagen. . . .

Dat ook die kamer ledig was.

Dat dien dag aan het huis van den Zilverfmit Arntzen geweest is.

En aan den Advocaat van Meurs gezegd heeft, te willen maken, dat de menfehen te huis waaren.

Dat zig niet herinnert, dat hy voor de tweede reis daar geweest is, om Wapens te vragen.

Heeft ook niet aan Arntzen gevraagd om drinken voor het volk.

Dat niets weet van het overgeven van een Geweer van den Hr. Raad aan het huis van Artnzen, maar wel aan dat van Moll.

Dat niet gelooft, het declaratoir van Arntzen in de Courant aan den Generaal Verfchuur te hebben gecommuniceerd, vermids hem dit niet aanging.

Dat ook by die gelegenheid niet aan Arntzen gezegd heeft: nu, ik zal daar genoegen mede nemen, ik heb u te voor en niet gekend, en niet tegengaande gy een groote Kees zyt en ik u op de lyst had, zou het my gefpeten hebben, dat gy geruïneerd waart; want men heeft niy gezegd, dat gy'een braaf man zyt, en dit ondervind ik ook.

Dat niet weet, eenige dagen voor de plundering den Koperflager Roelofs gevraagd te hebben na eene fchoot, die by het pasfeeren van eene Ruiterpatrouille viel, fchoon dit wel zyn kon.

Dat 'snagts voor de plundering geen knegt in livry met een brief by hem is gekomen aan het huis van Brendeke, immers niet over diergely-

\i C Z3.ElW.CTl •

Dat nooit gezegd heeft aan Juff. Brendeke, dat haar huis met een

kruis-

Sluiten