Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 88 )

*m ft en uwer kinderen wille gelaten, dog de Hospes heeft zig verdoemd flegt gedragen.

Gedetin. zegt, dat. hy op het Stadhuis zynde gehoord heeft, dat 'er by Ter Hoeven geplunderd wierdt, dat hy daar aanftonds na toe is gelopen, het volk weggejaagd en aldaar een Schildwagt geplaatst heeft.

Zegt ook, het volk uit het huis van den Postm. Beurser met gevaat van zyn leven te hebben uitgejaagd^

YRYe

Sluiten