Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Welk een en ander door den gedetin. by zyn 2e Examen volftrekt is genegeert.

Dat gedetin. op gem. dag 's namiddags, aan 't hoofd van een troep. Soldaten, de Rhynftraat is koomen afmarcheeren, en dat gedetin. nadat 'er reeds te vooren aan 't huis van den Burger Kniest geplundert was, zyn been over het yzer , dat voor het huis is, geligt heeft, en in perzoon met een Zydgeweer de glazen heeft ingeflagen, zoo het fcheen, om dat hy zonder dat by de glazen niet reiken konde, uitwyzens de depofitie van E. Traanbocr, fub No. 23.

Het welk door gedetin. by zyn 4e Examen is genegeert; zeggende alleen voorby dat huis gekoomen en 'er in gekeeken te hebben, na dat het geplunderd was, dog niets aan ftukken te hebben geflagen.

Waar na gedetin. met gezegden E. Traanboer geconfronteerd zynde, heeft deeze laatfte by zyne afgegeeyene depofitie geperfifteert, gelyk ook gedetin. by de negative vcrblecvcn is, egter avoueerende op het yzer van het huis van Kniest te weezen gaan zitten, om door de glazen, die open ftonden, in de kaamcr te zien, dog geen glazen ingeflagen te hebben.

Dat gedetin. met eenige manfehappen, op dukgem. 19 Juny 1787, is koomen marcheeren door de Rhynftraat in de Vyzelftraat, tot voor 't huis den Tabakskooper G. J. Naberman, wanneer hy tegens zyne onderhebbende manfehappen zeide: allons jongens ,hiermoetenwy weezen.

Dat daar op gedetin. met zyn Zydgeweer de glaazen inflaande, de overige Soldaaten alle mede toevielen, alle de glaazen neffens de deur in ftukken flaande.

Dat gedetin. met zyn manfehappen is binnen gedrongen, wanneer in 't voorhuis veele goederen in ftukken wierden geflaagen, als te zien in de depofitie van G. Huyink lub No. 24.

Waar mede volkoomen inftemt de depofitie van J. N. Hiensch, fub No. 25, die in alle opzigten met de voorige fub No. 24 conform is, met byvoeging, dat gedetin. zeggende: allons jongens, hier moeten wy weezen, geajouteert heeft hier woond ook nog zoo een blixemjche Patriot , en dat gedetin., na dat de glazen ingeflagen waaren, nog gezegt heeft allons jongens "er in.

Zynde met No. 24 ook volkoomen confonant de depofitien van H. Everts Joh. Jac. Zoon en P. Gelderman, fub No. 26", de repetitie van welker inhoud onnodig is; deponeerende wyders A. Blaauw, fub No.

Sluiten