Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ' 5 ) y

indien ik seld getn-kken hal, h e zou da ik dan myie vogev tegtns mynBroed r dur en tpfam l G detin. v. rkaar . adkfe net te herni^eren, ca<r trew ;ren 'an den HetsT de Ratdt gevraagd ie h bbc-n, fc'oou Arntzen by herhaling verklaart, raar b wen g' gaan te zyi, tn 't G.-wetr ei'enl^a.'diii san gedetin. te h'cbb « o irie^even.

;GttdW».i l*g^, dat h:t wel waar kan zyn, dar hy tzezegl hoef:, dat het hem gapeten vut b.bVn, dat hy gfruine--n was, fchoon hy hem op de lyst taa^da.-r^hy ihms onder-ond, da A n zen een ewïyk man v.a,-; deno terende danrm^-ie, dat de Generaal h.-m gezond» n had, t aar Ter Hoeven, Armzen, Moll en Bouriciu^, om Geweren te la In.

H.-bbeode gedein over 'i poinct van de lyK dor luncn, die geplundert moest n worden, gei'.terrogeert. zynde. by zy" 4e lx mei g^Z-\gt, i,ooir aan Juff-oow Brendeken gezegl te hebben, dat haar huis met een kruisje op."de lyst getekend was, oi het mo s- geweest zyn om haar te p! ajen.

Dat de M-jor van Hohenlohe hem wel naderhand een lyst vertoond heeft,- van hui?™, die g. planden n-oe;-ten worden, doch dat riet weec, door wien dia lyst is opgemaakt, of hoe de Graaf van Hohenlohe aan die lyst g'kom-n is.

Dat.ook nooit die lyst te vooren ge-zien heef-.

Dat gederin., een of rwee- dagen r>a de plunderirg, is gekomen ten huize van den Heer Becking, met nog een Heer, verzoek.-v.de om het buii te zien, 't welk door deszelfs Huishoudfter geaccotdeert zynde, gedetin. zig verontwaardigd heeft getoond over 't voo^e^a'lene, en gezegd: had ik het geweten, ik had het met den Degen in de vuist zoeken te,' keeren ik heb uw Her voor eenige dagen leer en kennen, en, fchoon hy een Patr'm is. is hy toch een eeriyk man.

Dat gederin; toen aan den Heer. die hy by zig had, hee/< ha^en zien • een boek waarin ftond: dank om Becking . waarop g melde Htr-hou'fbr hem te gemoed voerde: hoe kan dit, flrahs- zeidi gy, 'er niets van te hebben geweten, en nu fchynt het t»ck,dat- 'er een plan geweest is? \ pen gecetin. met «mwegen beantwoord heefc, ujttwyzeiis da depoluie • van Elifabeth Ratinks, Wed. Fatzoen, fub No. 4 . • Waar over gede in.- by deszelfs 5e Examen gehoort zynde, heeft' verklaart-, dat,eènig<? dagen na da plundering., met zommige Heeren geweest is ten hinzf! "an den Burger Becking, en bekend, dat aan de Pms-hoüiftèr gezeex heeft, dat inval, de plundering. in gem, hm* bud;kun-

Sluiten