Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II >

Naamen der Diftric- Getal der Naamen der Kiezer».' ten. Kiezers.

Houtrijk en Polaa é vx^a+ Philip Leonard Hainen. 1 Kiezer' lemans.

Raarsdorp. i ■ Laurens Bakker.

c , Geene Kiezer gé-

Spaarndam. i GompareerJ.

„ , Gerrii V^rmooten.

Spaarnwoude. g Hendrik vün der Pc*.

Arent Rees/en. Huibert Bastert. Abraham LambertU Slooten, Slooter» Thomas Redemeester.

dijk, Osdorp en 8 ■ Adrianus Hanenberg

de Vrije Geer. Henning Ni.[en.

Alexander van CopJ t 't\ penaal.

Willem Harmfen.

Rietwijk en Riet- ______ Geene Kiezer ge-

wijker Oort. compareerd.

Haarlemmer Vrij- \ £. van Farelen.

, v. 'fió t t | •' - ' ■ h ."5c rt?f)

En is dienvolgende gebleekeh, dat van het getal der Kiezers die in de vijf HoofJ - Diftriéten. van Rhijnland, hadden kunnen zijn genomineerd, ter Vergadering gecompareerd zijn 103 Kiezers.-

Waar na door de Commisfie uit het Collegie van Hoofd-Ingelanden is voorgelïeld, en bij da Vergadering bellooten , om volgens de cijnofure Éer Algemeene Kiezers Vergadering van Rhijnland",

Sluiten