Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 >

wegens hunne Diftrictai, ter Vergadering tege'rj' woord'g waaren, zoo veele Hemmen uittebrengen als hunne Diftri&en Kiezers zouden hebben kun. nen benoemen, derhalven fustineerden dat hari zulks niet konde werden betwist.

Waar op; na dat hier over eenige discusfien gevallen waaren , Appel IVominal geinflitueerd zijnde, gebleeken is ^ dat de Vergadering met bijna eenpaarige Stemmen heeft goedgevonden en verHaan., dat in deeze geene andere, dan eene hoofdelijke .temming., van de ter Vergadering tegenwoordig zijnde Kiezers behoorde te werden geadmitteerd. — En is alzoo -de wijze van Verkiezing, op den 2.f. Februarij 1796. plaatsgehad hebbendeszonder eenige verandering, bij deeze Vergadering * tot een riclnfnoer haarer werkzaamheden aangenomen;

Vervolgens heeft de Voorzitter geproponeerd,en is dien conform door de Vergadering goedgekeurd, dat de Kiezers derzelver Stembiilietten, ijder met een Nummer teekenen, en hetzelve verzegelen zullen, ten einde bij te begaane abuifen. ontzegeld en dezelven alzoo te werden geredresfeerd; zijnde ter tijdsbekorting de NaauiuJ der Leeden ^ zoo als dezelve op de hier vooren geinfener le Lijste voorkoomen, af^enummerd, en de Nummerliiste alzoo door opendlijke afroeping. van de naamen der Leeden geformeerd van Nu. 1. tot No. 103 incluis.-

Wijders is nog beflooten, dat wanneer in ee'ri of ander geval de Stemmen ftaaken mochten, hec Lot beflisfen zal.-

. Hier op is daadlijk overgegaan tot het formeeren der Nominatie tot verkiezinge van een Rentmeester van Rhijnland ,■ en is na opejiing der BiKi-uie.., en

ht-C-

Sluiten