Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17 >

Pen Burger Huygens voor Stiphout Dallerts. van Bergen —— van Rooyen.

van Henfen • van der Aar.

Brandligt Witmond.

van der Steen van der Meersch.

Brack van Kempen.

van der Snoek —-—• Hela'ewi'er.

Neder (ligt —— van der Lee Junior.

Waar na daadlijk geprocedeerd is tot het doen der benoeminge uit het voorfz. Tiental, en is, na opening der Billietten, en het opmaaken der Stemmen bevonden, dat benoemd waren:

De Burgers G. A. M. van Bommel met 25 Stemmen.

P. van Lelyveld Pz. — 34 ——->

W. Stiphout Dallens — 14 <

P. Witmond — 10 ■

Mr. £. J. van Royen — 6 •" .-

J. B. van der Meersch — 4 ..

M. G. D. Heliewier — 4 ■

C. van der Lee Junior — 4 ■ . ■■

L. van der Aar — 4 ——-

J. M. van Kempen — 3 «

Zijnde ééne Stem vervallen, als heb- ^ ' bende het Nummer en de Naam van

de benoemde tevens niet duidelijk

kunnen geleezen worden, terwijl de

benoeraer zich niet expliceerde. Het

geene gevoegd bij de vijf Stemmen

der Kiezers, die zich uit de Vergadering hadden geabfenteerd , we —— .

derom is uitmaakende de voorige 103 Stemmen.

De

Sluiten