Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i8 >

De Burgers Kiezers, die op het voorfz. Tienra! geplaatst waren, en fich uit de Vergadering hadden geabfenteerd, thans weder in dezelve plaats genomen hebbende; heeft den Voorzitter, na dat de volgens het Tiental volbragte Stemming aan de Vergadering was gecommuniceerd, als wettig verkooren Rentmeester van Rhijnland geproclameerd; Den Burger g? a. m. van bommel,, wonende te Leyden.

De Stembiilietten voorts weder behoorlijk zijnde veibrand, is op voorltel van den Voorzitter bellooten, dat uit naam deezer Vergadering van de gedaane verkiezinge aan Hoofd-Ingelanden van Rhijnland bij Misfive zal worden kennis gegeevgn, ten einde den verkooren Rentmeester (het verejschte Radicaal bezittende} ten fpoedigften zijnen post te doen aanvaarden; conform de Misfive hier na onder Litt. A. geïnfereerd.

Voorts is nog op voorftel van den Voorzitter beflooten, dat dit Verbaal zal gedrukt, en de nodige Exemplaaren daar van door den Secretaris bij Misfive aan de Leden deeze Vergadering gecompofcerd hebbende, zullen worden rondgezonden\ alsmede dat het origineel Verbaal zal worden gezonden aan Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, om, bij dezelven te worden gedepofiteerd.

Waar na den Voorzitter verklaarende de werkzaamheden deezer Kiesvergadering geëindigd te zijn, dezelve met eenen gepasten Heilwensen heeft gefcheiden.

( Onder flond}

Accordeerd, ( Was geteekend)

ARENT REESSEN, vt, J. van TRIGT, Secretaris.

Sluiten