Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i >

Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland , gehouden den 25. April 1797- in 'c Gemeenlandshuis binnen Leyden, door Hoofd Ingelanden van Rhijnland, ter voldoening aan het Decreet van het provin* ciaal beftuur, van den 29. Septemb. 1796 , jeegens beeden deezen 25. April 1797» des voormiddags ten 9. nuren, in 't Gemeenkindshuis binnen Leyden, bij Misfive van den 3. April daar bevoorens, geaddresfeerd aan de Refpeclive Municipaliteiten in Rhijnland, befchreeven; met infertie van de poincten, ten einde daar op te delibereeren en te befluiten.

D e Gedeputeerden van Rhijnlandsch Ingelanden bij ééngekomen zijnde, werden door Hoofd Ingelanden de Credentiaalen der Gedeputeerden ingezameld, en daar van, na examinatie van dezelve, geformeerd een exafte Lijst, die door hun , alsorganifeerende de Vergadering, werd voorgeleezen, met communicatie; dat alle de Credentiaalen der aanweezige Gedeputeerden in orde bevonden waa« ren , exept den Lastbriev van de Gedeputeerden A a edr

Sluiten