Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C ii 5» x

Eodanig zullen worden geconüdereerd, Ja, dan Neen? en leest het Conciliatoir aan de Vergadering voor.

Waar op, bij de Vergadering Gedelibereerd zijn» de, wierd begreepen: dat deeze Lïiftriets - ge wijze - er» kentenis wel plaats hadde in het verkiezen van Heerrjraadevi, maar, in het teegenwoordige geval, in geene conflderatie konde koomen.

En ftelde daar op voorn. Burger nader voor: een Commisfie te benoemen van eenige Lecden, ten ein» de met Gedeputeerden van Haarlem en Leyden in conferentie te treeden, en, vvaare het mogelijk, die different in der minne te vereffenen.

Waar op die van Haarlem hunnen last voorlaazen , betoogende diar toe niet gelast te zijn, en in gevalle zij niet als Hoofd - Diftrifi befchoawd w rden, d$ Vergadering re moeten verlaaten ; prorefteerende teegen alles wat verder in dezelve mogte worden ver* richt, houdende alie het zelve voor nul en van gee;iep waarde.

Die van Ley.len, gelijk in de fustenu aan die van Haarlem, prorefteeren meede op geiijke wijze.

Gedeputeerden van Haarlemmer Vrijheid prote-> fteeren meede, vo:>r zqq veel de gevolgen aangaat.

Hoofd-Ingelanden cieciareeren geene protest ju in deeze te kunnen aanneemen.

Haarlem prorefteerende teegen Hoofd - Ingelanden wegens dat gedrag. verlaacen de Vergadering.

Die van Leyden verlaaten meede de Vergadering,

En die van Haarlemmer Vrijheid, insgelijks.

De Burger Pierer Witmond, als Praciident der Permanente Commisfie, doedt een aanipraait aan d,© Vergadering, bedankende daarbij, yoor zica zei ven,

én

Sluiten