Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< =4 >

meerderen — hebben Hoofd-Ingelanden uit overtuiging,

dat de dienst van den Landmeeter geft«dig en onophoudelijk is, zoo in de vereischt wordende meetingen, als in 't vifiteeren ,het bereekenen enopneemen der Werken, en hij daar' en boven belast is met de belooning van oen Adjunct - Landmeeter , op zich genomen , het voorftel bij Ingelanden niet alleen in deliberatie te brengen , maar ook als aanneemelijk te zullen voorfiellen.

Ten gevolgen van dien in deliberatie brengende:

Of het Tractement voor. den Landmeeter van Rhijnland , bij het gefanclioneerde Reglement bepaidd, zal worden geaugmenteerd, met f<c6o :o : o Ja, dan Neen?

Woidt door ae Vergadering, perfifieerende bij vorige Rejolutie van den 30. Meij 17^6, dit poinct gedeclineerd, en gerefolveerd te blijven bij het gefunctioneerde Reglement, met eene meerderheid van 62. teegen 30. Stemmen.

Nu wordt door den Praefident voorgefteld het ^de poinct.

5°. Dat daar bij het gefanótioneerde Reglement, tweede Hoofdftuk Art. 9. gezegd word: „ wanneer „ door Hoog-Heemraaden noodig zal geoordeeld „ worden Hoofd-Ingelanden te befchrijven, zullen „ de zaaken, waar over de befchrijving gefchied , in „ den brief worden uitgedrukt". En bij Art. 15. van het zelfde Hoofdftuk: „ Hoofd - Ingelanden

zullen, wanneer zij in Commisfie befchreeven en ge„ compareerd zijn, gen:eten zeven guldens daags, en „ voor reiskosten, voor ieder uur diftantie twee „ gulden " neemen wij de vrijheid aan Ingelanden in Confideratie te geeven. j)at

Sluiten