Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•{ 20 J*

ook al kunnen extendeeren tot posten boven de ƒ2500 : o : o.

Niet te min zijn Hoofd-Ingelanden van begrip, dat zij het oog moeten houden, op den Finantieelen Staat, zonder eenige bepaaling, mitsgaders op alle het geene den gemeenen welvaart van Rhijnland is betreffende. — Echter zij worden, door de bepading bij het 9. en 15. Art., daar in verhinderd, inden zij niet befchreeven worden. — Worden zij door HoogHeemraaden niet befchreeven dan in gevallen boven de ƒ2500 : © : o, dan behoorden Floofd-Ingelanden deswegen niet verantwoordelijk te zijn; of dan zijn zij verpligt, ( zullen zij voldoen aan den inhoud van het 8. Art.,) zich zelv te befchrijven. — Dog doen zij dit, dan is zodanige daad en de gevolgen van dien weder ftrijdig met het 9. en 15. Articul.

Het is hierom dat wij aan Ingelanden in Deliberatie geevcn: of zij niet zouden kunnen goedvinden , om, tot wegneeming van alle bedenkingen en verwarringen, welke uit de opgegevene tegenftrijdigheden zouden kunnen ontftaan.

Dat

a. Het 15. Articul des gefanclioneerde Reglements in zoo verre werde gealtereerd : dat, in plaatfe , dat Hoofd - Ingelanden, wanneer zij in Commisfie befchreeven en gecompareerd zijn , genieten zullen ƒ7:0:0 daags, en voor reiskosten voor ieder uur diflantie ƒ 2 : o : o, aan dezelve werde toegelegd, te faamen een bepaalde fomme in 'c Jaar, voor hun Traétement en Reiskosten, evenreedig aan de verdienften; 't welk dan onder Hoofd-Ingelanden naar maate van derzelver werkzaam-

Sluiten