Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< af) >

Het 7de poinct.

7°. Gelieft Gijlieden te zorgen dat Gecommitteerdens gelast worden, om te belluiten op zodanige Memorie van kosten, gevallen bij de Commisfie, door de Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden gedecerneerd op den 4 Mey 1797- als bij de Permanente Commisfie ,coor dezelve Vergadering benoemd op den 1 July deszei ven jaars, als ons door Hoog-Heemraaden is ter hand geftekV

Aan de Vergadering voorgeleezen zijnde, en dezelve daar op gehoord hebbende de Permanente Commisfie , in derzelver belang, wordt de Memorie van kosten, door haar overgeleeverd, geëxamineerd, bij acclamatie geapprobeerd , en befiooten: dat Hoog» Heemraaden van Rhijnland zullen worden gequalificeerd, gelijk gefchied bij deeze, om den inhoude derzelver Memorie van kosten, met onverwijlde betaaling (zoo als dezelve is leggende) te honoreeren; en ten dien efecte de Commisfie gerenvoijeerd aan het Beftuur , om de betaaling daar van te erlangen.

En wordt te gelijk Gerefolveerd, dat het Befiuur, ter eerstvolgende Vergadering, aan dezelve zal inzenden opgave van de kosten, door het Beftuur gemaakt in de ge fubfifleer d hebbende different en.

De Gedeputeerde van Snydehvijk enz. H. van Stavel en de Gedeputeerde van Zvvammerdam W. Brak, proponeeren: om alle de kosten der bijzondere Gedeputeerdens te brengen over geheel Rhijnland.

Word Gedeclineerd, en Gerefolveerd: dat ieder Biflrict de zijnen moet bekostigen.

De Gedeputeerden van Aarlanderveen proponeeren: dat de Jaarlijkfche Siering van kosten bij 't Be<

ftuur

Sluiten