Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 31 >

derhalven de Permanente Commisfie gereleveerd hij deeze Vergadering, van de voornoemde Notulen, voor haare reekening, te hebben willen doen drukken en expedieeren.

Wordt verder Gerefolveerd: de Notulen van deeze Vergadering, meede, voor reekening van Rhijnland, te doen drukken en te diffribueeren.

De. Burgers D. Carré en A. Reesfen , Gedeputeerdens van Ingelanden van Rhijnland, forteereade onder de Ambachten van Slooten, Slooterdijk, Osdorp en de vrije Geer, draagen voor een verbeetering weegens de gaaten of braaken, liggende omtrent half weegen Haarlem en Amfterdam aan de Amllerdamfche zijde; met overleevering van eene ampele Memcrie in gefchrifte.

Wordt Gerefolveerd dezelve te ft ellen in handen van de voornoemde Commisfie over de puntdammen, om te dienen van rapport.

De Burger Pr. Witmond draagd voor, zeeker pro» jeët, tot ontlasting van water uit de HaarlemmerMeer, aan, of omtrent den Overtoom, dat voordeelig zoude kunnen zijn, ook aan de Stad Amfterdam.

Wordt Gerefolveerd: hetzelve project meede te ren • veiieerin aan de voornoemde Commisfie over de puntdammen, om te dienen van bericht.

De burger Nicolaas van den Bosch, zich beklaagende, dat, daar wegens de Confenten ter verveening,bij 't vorige pro vifioneel Beftuur, eenige affchaf. fing van kosten hadt plaats géhadt, zoo dat toen Hechts betaald is ƒ9:0:0 per Mengen,' nu wederom in train bij het teegenwoordig Beftuur wordt gebragt de bstaaüng, als voorheen, van ƒ 36:0:0 per Mer-

gen;

Sluiten