Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3* >

gen ; verziekende daar omtrent de voorziening van de Verjaderinge.

Is begre'epen: dat lndividueele Ingelanden (als hij, in dit geval,) zich zeiv kunnen addresfeeren, met te kennen geeven van hun belang aan het Beftuur, en derhal ven deeze zaak, in zoo verte, niet te behooren aan de Vergadering; ten waare op billijke klagten, geheel geene opheffing van bezwaaren plaats hadde.

De Praefident bedankt den praefident der voorige Vergadering Pr. Witmond en de verdere Leeden der Permanente Commisfie, namens zich zelv' en de Vergadering, voor hunne gedaane diensten en genomen moeitens in de zaaken van Rhijnland; die Commisfie volkomenlijk dechargeerende.

Wordt gereciproceerd met Zeegenwenfchen over zijn praefidium en de Vergadering.

Vervolgens bedankt de Praefes Allen de Gedeputeerdens van Rhijnlandsch Ingelanden, die op deeze Vergadering zijn praefent geweest, onder toebeede van heil, en fluit de Vergadering op reces tot nadere befchrijving.

De Secretaris de Bas, zich lubbende, door een Bode , laaten aandienen bij Commisfarisfen van Hoofd-Ingelanden, die nog, tot nu toe, in 't Gemeenlandshuis verbleeven waaren , heeft dezei ven, uit naam der Vergaderinge, daar voor bedankt, en gezegd: dat van de refolutien der Vergaderinge aan hun behoorlijke kennis zal worden gegeeven.

ARENT REESSEN, vt.

F. P. de BA S.

Secretaris,

Sluiten