Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IO >

Biftriften of andere Huishoude- Getal der Naamen der Gede» lijke verdee- Stemmen. puteerdens. lingen.

Spaarwoude. a Stemmen. Gerrit Vermooten. Schooten en _

Schootervliet. Slooten,

Osd0ore;den de 8 — — ^nd Rees/en en JA*, vrije Geer. tm Aw>

Rietwijk en

Rietwijker i —— —— Oord.

Haarlemmer Vrijheid. 1

Uit de DiftriÜent

Leyden. i Stem. Haarlem. ' i

Voorts is bij de Commisfie van Hoofd-Ingelanden geprocedeerd tot het doen benoemen van een Prefident, Vice Prefident en twee Secretarisfen voor deeze Vergadering. En is, na opening der BÜlietten en het opneemen der Stemmen, gebleken, dat, met eene groote meerderheid, door deeze Vergadering, ■waaren geeligeerd cn verkooren

Tot Prefident i

Den Burger Arend Recsfen.

Tot Vice Prefident,

Den Burger ffoannes lluygens.

Toi

Sluiten