Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12 >

bert, aan het Collegie van Dijkrichter en Hoogheemraaden van' Rhijnland op den 4. September 1797. ten aanzien der voorfz. Declaratien uitgebragt. e. Memorie van de Burgers Hoofd-Ingelanden van der Snoeck, Schiebroek, Turkenburg, Coomans, Kroon, van Konynenburg en ae Pr ie, ten aanzien van voorfz, Declaratien &c. aan deeze Vergadering ingericht. ƒ. Memorie van Elucidatien en Remarques op het Raport van voorn. Hoogheemraaden Mesf cum fuis, wegens de voorfz. declaratien; door de Burgers Hoofd-Ingelanden van Veen, Drost en Gerlings aan deeze Vergadering ingerigt. g. Raport van J. Timmers en Jan Voorwinde, als Geqnalificeerd door Dijkrichter en Hoogheemraaden van Rhijnland, tot het nemen van een proef om de defeften aan de groote fluis te Sparendam, zonder voorafgaande Droogmaking, te herftellen, aan voorn. Dijkrichter en Hoogheemraaden uitgebragt den 4. July 1797. met twee bijlaagen daar toe be» betreklijk.

De Commisfie uit Hoofd-Ingelanden vervolgens deeze Vergadering hebbende verlaaten, en dezelve door den Voorzitter met eene gepaste aanfpraak aan haare werkzaamheeden zijnde errinnerd.

Zoo heeft den Voorzitter Gecommuniceerd, dat zig zeker Burger, met naame van den Broek, zeggende te zijn Notaris binnen deeze Stad, had doen aanmelden, om bij deeze Vergadering eenen Last afteleggen; waar op is goedgevonden gemelden Burger voor de vergadering te admitteeren.

Is daar op binnen geftaan voorn. Notaris, bij zig hebbende twee Jongelingen, en heeft voorgeleezen eene Infinuatie en protest, uit naam en van wegen het Stadsbeftuur van Haarlem, en den Raad der Gemeente van Leyden, moetende dienen tot quafi

be-

Sluiten