Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 13 >

betoog van de Suftenue der beide gemelde Regeeringen wegens de uitoeffening van derzei ver gepretendeerd Stemrecht, ais Hoofd Diftridten van Rhijnland, en protest tegens de bijeenkoming, Ddiberatien en befluiten deezer Vergadering &c. praefenteerende voorn. Notaris, overgifte van een Papier, het geen hij zeide: te zijn Copie van het door hem voorgeleezen Inftrument; waar op hem door den Voorzitter in fnbftantie is geandwoord: dat deeze Vergadering geene protesten aannam; alzoo het voorgeleezen Inftrument meer inhield, dan eene bloote Infinuatie, en deeze Vergadering ah uitmaakende de Gedeputeerden van geheel het Vrije Volk van Rhynland, zig met geen protesten konde inlaaten. — Kn na dat de Notaris aan den Voorzitter deszelfs naam had afgevraagd, en door denzelven hier op beandwoord was, met te zeggen: dat hij perfifleerende bij zijn gegeven antwoord als Preftdent deezer Vergadering, niettemin als particulier aan hem .wel wilde informeer en, genaamd te zijn Arend Reesfen, heeft voorn. Notaris andermaal het bevorens geprefenteerd pap'er aangebooden, het welk door den Prefident, perfifleerende bij zijn eensgegeven and woord, ook wederom is gerefufeerd; waar na de Notaiis declareerde het zelve dan te zullen nederleggen; en door den Prefident gerepliceerd zijnde: dat hij flotaris doen konde het. geen hij meende te kunnen verandwoorden, is de meergemelde Burger Notaris van den Broek met zijne twee Jongelingen vertrokken.

Waar op door den Voprzitter in omvraage gebracht, en dien conform geconcludeerd is, het gedrag en de andwoorden, door den Voorzitter, namens de Vergadering, aan, en met den Notaris van den Broek, gegeeven en gehouden, voikornentlijk te approbeeren, gelijk het zeive geapprobeerd 'word bij deeze.

Tot de orde van den dag overgegaan, en dócr den Voorzitter•aarg merkt en ten gron illage, der deJiberauen gelegd zijnde, dat aeeze Vergadering on-

ge-

Sluiten