Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 3* >

Hier op heeft de Voorzitter deeze Vergadering, met eene Heilwenfchende Aanlpraak, en Zegen Bede over de genoomen befluiten, tot nadere befchrijving, op reces, geadjourneerd.

De Vergadering alzo gefcheiden zijnde, hebben de Secrerarisfen zig door een Rhijnlands Bode doen aanmelden bij Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden , welken op heeden deeze Vergadering hadden georganifcerd, en die zig nog actueel in het GemeenelandsHuis bevonden, dezelven van her fcheiden der Vergaderinge op reces, kennis geevende, en tevens, uit naam der Vergadering, bedankende voor derzelver genomen moeite en attentie; met Communicatie dat van de befluiten der Vergaderinge, aan het Collegie van Hoofd-Ingelanden, behoorlijke kennisfe zal worden gegeeven.

ARENT REESSEN, vt.

F. P. de BAS,

Secretaris,

Sluiten