Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

puteerden in order bevonden waren. — Welke Lijst door gemelde Gecommitteerde Hoofd - Ingela nden der Vergadering overgegeeven zijnde, Wijkt daaruit, welke der Districten onder Rhijnland Gedeputeerden hebben gezonden.

Lijst der Burgers, welken uit de hier natemeldene Districten of andere Huishoudelijke Verdeelingen in Rhijnland, tot de Vergadering, door Hoofd - Ingelanden deszelvcn Lands, tegen Woensdag den »5« April 1798. zijn befchreeven, zijn gedeputeerd; en het getal der Stemmen, welke door ieder, naar de grootte der Contribuëerende Morgentaaien, moeten worden uitgebragt.

Distri<3en of andere Huishou- Getal der Naamen der Gedepudelijke verdee- Stemmen. teerden. Hngen.

Uit het Hoofd-DistriSt No. 5. Lisle. 3 Stemmen. Soelen'

Hillegom. 2 PJeier) van iierok

h Karei van Braganje.

Bennebroek. 1 •

Lkemftede. 2 -

Nieuwefkerk,

Zuidfchaikwijk I - ~W. J. IwminL

Vijfhuizen,

Haa?«

Sluiten