Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 13 >

Raad der Gemeente van Leyden en het Stadsbeftuur van Haarlem, ingevolge het befluit van Gedeputeerde Ingelanden, in dato 27. September 1797. op het des tijds eerfte poincT: van befchrijving gehouden.

Waarop de Voorzitter voordek, om, ten einde alles in 't werk te Rellen wat tot bevoordering der cendragt met Haarlem en Leyden in dëeze Vergadering zoude kunnen ftrekken, en te beproeven, of er niet eene asfopiatie zoude te treffen zijn, dateer eene Commisfie wierde benoemd uit ieder der beide Steden , gelijk mede uit Hoofd-Ingelanden en deeze Vergadering, welke vier Commisfien alsdan ieder één Rechtsgeleerde moesten verkiezen, en die vier Commisfien gezamenlijk een vijfden Rechtsgeleerde, aan welke vijf men dan de uitfpraak der plaatshebbende differenten moest overlaaten.

Leymuyden zegt, dat men de zaak aan drie Rechtsgeleerden , in plaats van vijf, moest overlaaten.

Hierover wordt door den Prefident het appel nojninal geïnftituëerd, en is tot hen voorftel van den Prefident met 77. tegen 24. ftemmen geconcludeerd.

De Commisfie, beftaande uit de Burgers Arend Reesfen, Jehannes Huygens, en Johannes van Trigt, welke op den 27. September 1. 1. hier toe benoemd waren, wierd gecontinuëerd, op nieuws verzoet en ge'authorifeerd, om deeze zaak verder met de Commisfien , zoo uit Hoofd - Ingelanden, als wegens de Steden Haarlem en Leyden, te termineeren en ten einde te brengen, dezelve hiertoe verleenende vol* komen magt, om in deeze zoodanig te handelen als zij zullen vermeenen te behooren.

Haarlem en Leyden geeven hierover voorloopig hun genoegen te kenneD, en zullen namiddag hier over hun nader rapport uitbrengen.

Hiermede wordt de Vergadering geadjournecrd tot heden namiddag ten half vier uuren.

Deo

Sluiten