Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 21 3*

content tot dezelven, waar toe wij door Hoogheemraaden tegen den 18. dezer befchreeven waren"

Waar mede,

Heil en Breederfchap!

Hoofd - Ingelanden voorn^ In naam derzelven,

£ was getekend )

P. van VEEN.

Leyden ao. April 1798.

H»t vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Sluiten