Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 38 >

. doorfchuttingen op eene behoorlijke wijze eefchieden, de Vergadering ook nog eenige bedenkingen hebbe, die daar tegen in aanmer-

',• king kunnen komen, zoo ja, die te communiceeren aan Hoofd-Ingelanden, en zoo neen, dat dan de doorfchuttingen naar behooren zullen -haaren gang gaan, mits dat de nodige praecautien tegen hec te veel of onbehoorlijk doorfchutten genomen worden.

Waar mede de Ondergetekenden, vermeenende aan de intentie der Vergadering voldaan te hebben , Ulieden, Mede-burgers Ingelanden! toebidden en aanbieden

Heil en Broederfchap!

VRIJ-

Sluiten