Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 47 >

Art. 11.

Hoog - Heemraaden van Rhijnland zullen het montarit van de Jaarlijkfche Gespecificeerde Lijste der vacatie- en diftantie - gelden, der Gedeputeerden ter deezer Vergadering, bij Art. 7. gemeld, in den Jaarlijkfchen omflag der Mergen • Gelden, over geheel Rhijnland brengen, en aldus door alle Contribueerende Mergentalen, Mergen Mergens gelijke doen betaalen.

12.

Deeze inrichting zal gereekend worden aanvang genomen te hebben en ingegaan te zijn met de gewoone voorjaars bijeenkomst deezer Vergadering, gehouden op den 25. April 1797. en de Secretarisfen verpligt zijn te zorgen, dat binnen twee maanden na het finaal arrefteeren van dit Reglement, de Certificaten, bij Art. to. gemeld, wegéns de Vergaderingen op den 25. April en 27. September laatstleeden gehouden, behoorlijk verzonden zijn.

13-

De Vergadering behoud aan zig, om na voorgaande deliberatie haarer Committenten, dit Reglement zodanig te altereeren of amplieeren, als zij, bij meerderheid van itemmen , zal bevinden te behooren.

Sluiten