Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

doen blijken, dat zij als nog bij haare Refolutie van den ao. Mey 1797. perfifteeren, en de bëfluiten van Gedeputeerde Ingelanden over zulks blijven geftatueerd — zodanige maatreguleh te nemen, als tot de daarftelling of uitvoering der befluiten van Gedeputeerde Ingelanden'zal wor» den geoordeeld te behooren. -

ft0. Om te hooren Rapport van de gecombineerde Commisile,: zoo van Gedeputeerde Ingelanden, als van Hoofd-Ingelanden, betreklijk de Conferentien met de reipeclive Commisfien uit den Raad der Gemeente van Leyden, en het Stadsbeftuur van Haarlem , ingevolge het befluit van Gedeputeeide Ingelanden, in dato 27. September 1797., op het des tijds eerfte Poinét van Befchrijving, gehouden.

50 Om Rapport te hooren van de Coramisfie van Gedeputeerde Ingelanden , op den gemelden 1 G7. September benoemd, tot het onderzoeken, door welk der beide Collegien van Rhijnland * met betrekking tot het des tijds vierde Poinft van Befchrijving, eene abullve opgave zoude mogen zijn gedaan.

40. Om Rapport te hooren van de ten tijde voorfz. •benoemde Commisfie, betreklijk de gefchilleh tusfchen Hoög-Heemraaden en Hoofd- Ingelanden van Rhijnland , over de Declaratien van eenige Hoofd-Ingelanden, en daarop finaal té befluiten.

50, Om finaal te concludeeren, op het door de op den 25. April 1797. benoemde Perfoneele Com-

- misfie, ter Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden op den 26. September des zeiven jaars gedaane Rapport, concerneereride de "Amorfe van de Puntdammen, voor de Sluizen op Halfwegen Haarlem en Amfterdam , 'mitsgaders, zoo ten aanzien van de geprojecteerde Verbetering van de Gaten en Braaken, leggende omtrent Halfwegen voornoemd aan de Amfterdam*

Sluiten